Machinefabriek Novum BV

HTML5
Novum stoomketels in het
Amphia ziekenhuis Breda
SpelenPlay
Bekijk de video

Stoomketels

Machinefabriek Novum ontwerpt, bouwt en installeert lage- en hogedruk stoomketels. Wij zijn specialisten en deskundigen op het gebied van stoomopwekking. We zijn voortdurend bezig om ketels en installaties te verbeteren. De ontwerpen van onze stoomketels zijn innovatief, maar de ketels hebben hun betrouwbaarheid en lange levensduur bewezen.

Novum levert meerdere typen ketels: welke stoomketel kiest u?

Meer over stoomketels


Warm- en heetwaterketels

Wij zijn fabrikant van warm- en heetwaterketels. Al 25 jaar produceren we overdrukketels volgens het Novumax-principe (vuurgang-waterpijp). Kenmerkend voor deze bouwwijze zijn de (ruime) vuurgang-afmetingen waardoor elke brander optimaal afgesteld kan worden en de efficiënte roestvaststalen warmtewisselaar waarmee de rookgassen maximaal afgekoeld worden.

Warm- en heetwaterketels voor utiliteit en industrie

Meer over warm- en heetwaterketels


Stoomketel

Stoomketels zijn ontworpen voor het opwekken van verzadigde stoom door het verwarmen van voorbehandeld ketelvoedingwater. Indien de beveiligingsdruk hoger is dan 0,5 bar(o), valt de toepassing onder de Europese Richtlijn 2014/68/EG (drukrichtlijn). Deze richtlijn beschrijft waaraan de ketel met toebehoren moet voldoen. Dit heeft betrekking op het ontwerp en productie, maar ook op de beveiliging, beheer en onderhoud. Lagedruk stoomketels (beveiligingsdruk 0,5 bar(o) vallen niet onder drukrichtlijn en worden door Novum volgens eigen, hoge kwaliteitseisen gefabriceerd.
Novumax-LD-HRNovumax LD-HR
Lagedruk stoomketel vervaardigd van rvs 316 met hoog rendement (tot 103% o.w.). Stoomproductie: 130-1400 kg/hr. Beveiligingsdruk: 0,5 bar. Voorzien van low NOx brander (50-70 mg/nm3) en hoogwaardige appendages.
Meer info
Downloads Nederlands Downloads English
Novumax-HDNovumax HD(E)
Hogedruk stoomketel in de range 250-6000 kg/hr. Keteldruk van 2-25 bar. Voorzien van low NOx brander (50-70 mg/nm3). De aangebouwde economiser (HDE) geeft een rendementsverbetering van ongeveer 5%.
Meer info
Downloads
Novutherm HD-D
Hogedruk stoomketel in 3-treks bouwwijze in de range 6000-15000 kg/hr. Keteldruk van 2-25 bar. Voorzien van low NOx brander (50-70 mg/nm3).
Meer info
Downloads

Novumax Hybrid


Hogedruk stoomketel in de range 250-2000 kg/hr. Verwarming door premix-brander gecombineerd met een electrisch element.
info volgt


Warm- en heetwaterketels

Warmwaterketels zijn ontworpen voor het verwarmen van circulatiewater in een gesloten verwarmingssysteem. De toepassing valt onder de Europese Richtlijn 2016/426/EG (GAR). Dit houdt o.a. in dat ketels beveiligd moeten zijn op een maximale temperatuur van 110˚C; de maximale bedrijfstemperatuur is 105˚C (meestal wordt een lagere maximale bedrijfstemperatuur gekozen, 95˚C). Indien een hogere bedrijfstemperatuur dan 105˚C benodigd is, wordt een zogenaamde heetwaterketel toegepast. Dit type ketel behoort ook tot ons programma (Novumax HW en Novutherm HW) en wordt volgens de Europese Richtlijn 2014/68/EG (drukrichtlijnen) gebouwd.

Novumax PM-HR
Compacte HR-107 ketel in de range 575-2650 kW. Voorzien van een Weishaupt premix-brander (20-50 mg/nm3).
Meer info
Downloads
Novumax HW
Heetwaterketel in de range 250-6000 kW. Maximale watertemperatuur 180˚C. Voorzien van Low NOx brander (50-70 mg/nm3).
Meer info
Novumax LN
HR-103 ketel in de range 325-6000 kW. Voorzien van Low NOx brander (50-70 mg/nm3).
Meer info
Downloads


Nieuws en Noviteiten

Sint Franciscus Gasthuis
Dit Rotterdamse ziekenhuis was op zoek naar 2 nieuwe gas/oliebranders voor haar Novum heetwaterketels (4650 kW) uit 1974. Ondanks de respectabele leeftijd zijn de ketels nog in perfecte conditie. Voorwaarde voor de vervanging van bestaande (onbetrouwbare) branders was uiteraard dat de ketels zouden voldoen aan de huidige NOx-wetgeving. Daar het keervlam ketels betreft, was dit geen eenvoudige opgave. Samen met onze partner Monarch (importeur van Weishaupt gas/oliebranders) hebben we een oplossing gevonden door gebruik te maken van externe rookgasrecirculatie. De branders functioneren nu al geruime tijd naar volle tevredenheid.
Romeins masker
In 1915 werd in de Waal bij Nijmegen een uniek Romeins masker gevonden. Kunstenaar Andreas Hetfeld bouwt dit masker levensgroot na. In april 2020 wordt dit bijzonder kunstwerk op het eiland "Veur-Lent" geplaatst met uitkijk op Nijmegen (Noviomagum). Vanwege de verbondenheid met deze oude stad heeft Novum besloten dit geweldige project te sponsoren. Het proces is te volgen op www.hetfeld.nl.
Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT)
De energievoorziening van ZRT was aan vervanging toe. De installatie stamde uit 1980, was aan het eind van zijn technische levensduur en voldeed niet meer aan alle milieueisen. De afdeling Techniek & Bouw riep voor dit project de hulp in van Verwey Raadgevend Bureau B.V., een gespecialiseerd installatieadviesbureau. Er zijn 2 nieuwe stoomketels type Novumax 2500 HDE geplaatst. Deze ketels zijn een centraal onderdeel van de installatie geworden. Dat klinkt paradoxaal, want een stoomketel werkt op aardgas en daar wil Nederland juist vanaf. Maar een stoomketel is in een bestaand ziekenhuis veelal noodzakelijk om stoom te produceren voor bevochtiging, wasactiviteiten en andere processen. ZRT maakt van deze nood een deugd, door energie uit de rookgassen van de stoomketels te winnen met een condensor. Hiermee wordt de restwarmte van de bij het stoomproductieproces vrijkomende rookgassen toegevoegd aan de hoofdverwarming, in plaats van dat de warmte naar buiten wordt afgevoerd. Een stoomketel wordt zo feitelijk een HR-verwarmingsketel. De stoomketels hebben een NOx-uitstoot < 30 mg/nm3 dankzij de toepassing van premix-brandertechniek.
190524_Artikel ZRT Energieplan AJ 18 06 2019(3)
Electrische stoomelectketels
Stoomketels kunnen lage- of hogedruk stoom opwekken waarbij gebruik gemaakt wordt van een electrisch element.
Meer info
Huurketels / Containerketelhuizen
Zowel warmwater als stoomketels kunnen geleverd worden in compleet ingerichte containerketelhuizen. Voor tijdelijke warmtelevering zijn huurcontainers beschikbaar.
Meer info


Projecten

Prefab ketelhuis met 2 hogedruk stoomketels Novumax 1000 HD 10, compleet ingericht met ontgasser, pompen, spuitank etc.. Het prefab ketelhuis is in Oss op maat gemaakt voor de stoominstallatie.
Meer projecten
2 Stoomketels Novumax 2500 HDE 10, opgesteld bij een farmaceutisch bedrijf. De installatie is compleet geleverd met ontgasser, stoomverdeler, condenstank, pompen etc.
Meer projecten
Stoominstallatie in zuivelindustrie. De gasgestookte hogedruk stoomketel wordt bijverwarmd door rookgassen afkomstig uit een warmtekrachtkoppeling. D.m.v. nageschakelde economisers wordt een maximale energiebesparing bereikt.
Meer projecten
Voor de verwarming van gebouwen van een bloemenveiling wordt gebruik gemaakt van 4 stuks hoogrendement ketels Novumax H2R 5000 met Weishaupt gas/oliebranders. De regeling van de installatie is ontworpen op de mogelijkheid van variabele flow over de ketels waardoor de retourwater temperatuur zo laag mogelijk is en het totaal-rendement geoptimaliseerd is.
Meer projecten
2 Hogedruk stoomketels Novumax 5000 HD 8 met Weishaupt low NOx gas/olie branders, stoomverdeler, ontgasser, condenstank en economisers. De stoominstallatie is kant-en-klaar in de fabriek opgebouwd.
Meer projecten

Novum

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00