Novumax 825 industriële cv ketel

Novumax 825 industriële cv ketel

  • NovumaxH2R Innovatieve HR ketel met rvs convectie-V.O.
  • Vermogens van 825 kW
  • NOx emissie 50-70 mg/nm³
  • Hoog rendement (HR107)
  • Gunstige afmetingen, laag ge-wicht
  • Max. temperatuur: 105 ̊C
  • Min. temperatuur: 30 ̊C
  • Nederlands product

Voor een zwaarder type kijk eens bij deze modellen

Beschrijving

Novumax 825 industriële cv ketel

Novumax H2R Plaatsruimte speelt een belangrijke rol bij het installeren van ketels in stookruimtes. Techni-sche eisen zoals een lage NOx-emissie (grote verbrandingsruimte) en hoog rendement (een groot verwarmd oppervlak) sluiten dan ook niet aan bij de wens om compacte ketels te ontwer-pen. Toch is Novum er in geslaagd een con-cept te ontwikkelen waarmee aan al deze ei-sen wordt voldaan: NovumaxH2R

De vuurgang

Om met de huidig gangbare Low NOxbranders een gunstig resultaat te bereiken moet een ruime vuurgang beschikbaar zijn. De diameter is bepalend voor een lage NOx-emissie (interne rookgasrecirculatie). De lengte van de vuurgang moet afgestemd zijn op de vlam-lengte. De invloed van de vuurgangafmetingen op de NOx-emissie van een brander is aan-zienlijk. Een grote vuurgang kan bij toepassing van dezelfde brander een 30% lagere NOx-waarde geven dan een kleine vuurgang. In beide gevallen uitgaande van een doorgaande vlam. Met het oog op aanscherping van het wettelijk emissie-besluit is dit belangrijk

De warmtewisselaar

De NovumaxH2Ris opgebouwd uit een cilindrische vuurgang met daarachter gelegen een uit gladde roestvaststalen buizen vervaardigde warmtewisselaar. Het c.v. water stroomt door de buizen; de rookgassen stromen om de buizen. De buizen van de warmte-wisselaar zijn in lijn geordend zodat reiniging goed mogelijk is. Ze worden gelast in roest-vaststalen pijpplaten. De lasverbindingen bevinden zich in het waterzijdige gedeelte van de ketel. De warmtewisselaar wordt begrensd door watergekoelde roestvaststalen wan-den. De constructie is zodanig dat de warmtewisselaar t.o.v. deze wanden kan uitzetten. Dankzij de materiaalkeuze (RVS 316L) mogen de rookgassen in de warmtewisselaar con-denseren. Dit gebeurt indien de retourwatertemperatuur 60oC onderschrijdt. Het ketelren-dement kan hierdoor oplopen tot 108% o.w. en er is dus sprake van een HR-ketel. Het gevormde condensaat kan via een afvoeraansluiting met sifon ongehinderd wegvloeien.

Toepassing

De NovumaxH2Ris geschikt voor het stoken met retourwatertemperaturen vanaf 30oC en aanvoer temperaturen tot 105 ̊C. De beveiligingstemperatuur is 110 ̊C. Dankzij de zeer goede warmte-overdracht in de warmtewisselaar worden rendementen bereikt van 108% o.w. en is er sprake van een HR107-ketel. De zeer gunstige afmetingen en het lage gewicht dragen er toe bij dat de toepassingsmogelijkhe-den optimaal zijn. Dit kan bij-voorbeeld betekenen: kleinere en dus gunstigere bouwkundi-ge voorzieningen en/of grote-re vermogens in bestaande stookruimtes.

Meer info


Downloads Nederlands

Downloads English